Học bổng Niagara College, Canada

Học bổng Niagara College, Canada

HỌC BỔNG $2.000 CAD tại trường Niagara College năm 2018 nếu: @ Đạt điểm IELTS từ 7.0 trở lên và các môn học THPT đạt trung bình từ 8.0 trở lên. @ Đã sử dụng dịch vụ do Nhật Vinh ETS hoặc đối tác của chúng tôi cung cấp.  

Học bổng Eynesbury, Úc

Học bổng Eynesbury, Úc

HỌC BỔNG lên tới 50% học phí, xét theo kết quả học tập cuối năm cho tất cả các kỳ nhập học cho chương trình lớp 10, 11, 12 và foundation.