Danh sách trường đại học Canada

Danh sách trường đại học Canada

Chương trình chuyển tiếp tại Fraser International College (FIC):  Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ được học tập và có cơ hội trải nghiệm chương trình Co-op ( thực tập hưởng lương) lớn và uy tín nhất khu vực Bắc Mỹ của đại học Simon Fraser Univeristy.

Capilano University

Capilano University

Đại học công lập * Thuộc diện CES - Visa ưu tiên. 2055 Purcell Way, North Vancouver, BC V7J 3H5. Canada www.capilanou.ca

Dalhousie University

Dalhousie University

Đại học công lập * Thuộc diện CES - Visa ưu tiên. 6299 South St, Halifax, NS B3H 4R2. Canada. www.dal.ca

Emily Carr University of Arts and Design

Emily Carr University of Arts and Design

Emily Carr University of Arts and Design 1399 Johnston Street, Vancouver, BC, Canada V6H 3R9 http://www.ecuad.ca

Fraser International College

Fraser International College

Fraser International College Discovery 1, 8999 Nelson Way, Burnaby, BC V5A 4W9, Ca-na-đa www.fraseric.ca/

International College of Manitoba - ICM

International College of Manitoba - ICM

International College of Manitoba University Centre, 508 Chancellors Cir, Winnipeg, MB R3T 2N2, Ca-na-đa www.icmanitoba.ca

Kwantlen University

Kwantlen University

Kwantlen Polytechnic University (KPU) . 12666 72nd Ave, Surrey, BC, Canada V3W 2M8 .  http://www.kpu.ca/

Thompson Rivers University (TRU)

Thompson Rivers University (TRU)

Đại học công lập * Thuộc diện CES - Visa ưu tiên. 805 TRU Way, Kamloops, BC V2C 0C8. Canada. www.tru.ca

University of New Brunswick

University of New Brunswick

University of New Brunswick Fredericton & Saint John, New Brunswick, NB, Canada www.unb.ca/

University of  the Fraser Valley

University of the Fraser Valley

University of the Fraser Valley - Đại học công lập * Thuộc diện CES - Visa ưu tiên -  7M8, 33844 King Rd, Abbotsford, BC V2S 7M7, Canada -  www.ufv.ca

University of Ontario Institute of Technology

University of Ontario Institute of Technology

University of Ontario Institute of Technology 2000 Simcoe St N, Oshawa, ON L1H 7K4, Canada www.uoit.ca

University of Regina

University of Regina

Đại học công lập * Thuộc diện CES - Visa ưu tiên. 3737 Wascana Pkwy, Regina, SK S4S 0A2. Canada www.uregina.ca 

University of Saskatchewan

University of Saskatchewan

University of Saskatchewan - Saskatoon, Saskatchewan, Canada - https://www.usask.ca

Vancouver Island University

Vancouver Island University

Vancouver Island University -  Đại học công lập * Thuộc diện CES - Visa ưu tiên -  900 Fifth St, Nanaimo, BC V9R 5S5, Canada - www.viu.ca www.viu.ca