* Trường cao đẳng Canada

Red River College

Red River College 

Trường thuộc diện visa ưu tiên CES  . Add. 2055 Notre Dame Ave, Winnipeg, MB R3H 0J9 Canada. Website: www.rrc.ca  

 

 Red River College

Red River College

Trường thuộc diện visa ưu tiên CES 

Add. 2055 Notre Dame Ave, Winnipeg, MB R3H 0J9 Canada

Website: www.rrc.ca  

Vui lòng xem thêm thông tin liên quan tại links dưới đây

Quy trình tư vấn du học Canada

Danh sách trường Phổ thông Canada

Danh sách trường Cao đẳng Canada

Danh sách trường Đại học Canada

Học bổng du học

Du học hè

Contact in Vietnam

Nhật Vinh ETS Company Ltd.

Educational Consultancy

No.3 Alley 6 Le Thanh Tong Street, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

HotlineViberZalo: (84) 903 222 942 or (84) 904 116 179

Email: duhoc@nhatvinhets.com

Website: www.nhatvinhets.com  & www.duhocnghecanada.com