* Trường cao đẳng Canada

Saskatchewan Polytechnic

Saskatchewan Polytechnic

Trường thuộc diện visa ưu tiên CES  

Add.  1130 Idylwyld Dr N, Saskatoon, SK S7K 3R5, Canada   

www.saskpolytech.caSaskatchewan Polytechnic

Saskatchewan Polytechnic

Trường thuộc diện visa ưu tiên CES  

Add.  1130 Idylwyld Dr N, Saskatoon, SK S7K 3R5, Canada   

www.saskpolytech.ca

Vui lòng xem thêm thông tin liên quan tại links dưới đây

Quy trình tư vấn du học Canada

Danh sách trường Phổ thông Canada

Danh sách trường Cao đẳng Canada

Danh sách trường Đại học Canada

Học bổng du học

Du học hè

Contact in Vietnam

Nhật Vinh ETS Company Ltd.

Educational Consultancy

No.3 Alley 6 Le Thanh Tong Street, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

HotlineViberZalo: (84) 903 222 942 or (84) 904 116 179

Email: duhoc@nhatvinhets.com

Website: www.nhatvinhets.com  & www.duhocnghecanada.com