Danh sách trường Cao đẳng Canada diện Visa ưu tiên CES

Danh sách trường Cao đẳng Canada diện Visa ưu tiên CES

Điều kiện để tham gia chương trình Visa ưu tiên CES không phải chứng minh tài chính Bằng chứng đã chi trả học phí trong vòng 1 năm. Đạt tối thiểu 5.0 IELTS trong đó không có kĩ năng nào dưới 4.5 trong vòng 2 năm gần đây. Mua Giấy chứng nhận Đầu tư Đảm bảo (GIC) từ Scotiabank với trị giá 10.000 CAD

Ưu điểm du học nghề Canada

Ưu điểm du học nghề Canada

Chương trình Visa ưu tiên CES không phải chứng minh tài chính Học phí rẻ từ C$9,000 - C$20,000 /năm  Chi phí sinh hoạt thấp C$7,000 – C$12,000/năm Được làm thêm 20 giờ/tuần từ C$10.5 /giờ Cơ hội thực tập có trả lương (Co-op) từ C$1.600/tháng Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp từ 1-3 năm Chính sách nhập cư từ 300,000 người/năm

Algonquin College

Algonquin College

Algonquin College Cao đẳng Công lập diện visa ưu tiên CES  . Add.  1385 Woodroffe Avenue, Ottawa, Canada K2G 1V8 Website:  www.algonquincollege.com

Centennial College

Centennial College

Centennial College Trường cao đẳng công lập diện visa ưu tiên CES  . Add.  PO Box 631, Station A, Scarborough, Toronto, Ontario, M1K 5E9   www.centennialcollege.ca

Conestoga College

Conestoga College

Conestoga College  Cao đẳng công lập * Thuộc diện visa ưu tiên CES  . Add.  299 Doon Valley Drive, Kitchener, Ontario N2G 4M4 Canada. www.conestogac.on.ca     

Douglas College

Douglas College

Douglas College Cao đẳng công lập thuộc diện visa ưu tiên CES  >>   - Visa ưu tiên. Add. 700 Royal Avenue, New Westminster, British Columbia, Canada V3L 5B2 >>  www.douglascollege.ca

Fanshawe College

Fanshawe College

Fanshawe College  Cao đẳng công lập thuộc diện visa ưu tiên CES . Add.   1001 Fanshawe College Blvd.London, ON N5Y 5R6. Canada  www.fanshawec.ca     

Fleming College

Fleming College

Fleming College Trường thuộc diện visa ưu tiên CES  . Add.  1005 Elgin St W, Cobourg, ON K9A 5J4, Canada . Website : www.flemingcollege.ca

George Brown College

George Brown College

George Brown College Cao đẳng công lập thuộc diện visa ưu tiên CES  . Add.  200 King Street East, Toronto, Ontario, Canada M5A 3W8  www.georgebrown.ca/international

Humber College

Humber College

Humber College  Trường thuộc diện visa ưu tiên CES Add. 205 Humber College Blvd, Etobicoke, ON M9W 5L7, Canada Website :  www.humber.ca

Lambton College

Lambton College

Lambton College  1457 London Rd, Sarnia, ON N7S 6K4, Ca-na-đa https://www.lambtoncollege.ca

Langara College

Langara College

BC Langara College Trường thuộc diện visa ưu tiên CES  . Add.   100 W 49th Ave, Vancouver, BC V5Y 2Z6, Canada . Website :   www.langara.ca

New Brunswick Community College

New Brunswick Community College

New Brunswick Community College Trường thuộc diện visa ưu tiên CES . Add. 26 Duffie Drive, Fredericton, NB  E3B 0R6, Canada. Website: www.nbcc.ca

Niagara College

Niagara College

Niagara College Trường cao đẳng công lập diện visa ưu tiên CES.  Add. 300 Woodlawn Road, Welland, ON, Canada L2C 7L3. www.niagaracollege.ca . Học bổng: 2.000 CAD.  

Northern Lights College

Northern Lights College

Northern Lights College Trường thuộc diện visa ưu tiên CES   Add.  11401 8th St, Dawson Creek, BC V1G 4G2, Canada  Website :   www.nlc.bc.ca

Saskatchewan Polytechnic

Saskatchewan Polytechnic

Saskatchewan Polytechnic Trường thuộc diện visa ưu tiên CES   Add.  1130 Idylwyld Dr N, Saskatoon, SK S7K 3R5, Canada    www.saskpolytech.ca

Red River College

Red River College

Red River College  Trường thuộc diện visa ưu tiên CES  . Add. 2055 Notre Dame Ave, Winnipeg, MB R3H 0J9 Canada. Website: www.rrc.ca      

Seneca College

Seneca College

Seneca College  ​Trường thuộc diện visa ưu tiên CES   Add.  1750 Finch Ave E, North York, ON M2J 2X5, Canada  Website :   www.senecacollege.ca

Sheridan College

Sheridan College

Sheridan College Trường thuộc diện visa ưu tiên CES  Add.  1430 Trafalgar Rd, Oakville, ON L6H 2L1, Canada Website :   www.sheridancollege.ca  

Vancouver Community College

Vancouver Community College

Vancouver Community College  Trường thuộc diện visa ưu tiên CES  . Add.  1155 E Broadway, Vancouver, BC V5T 4V5, Canada . Website :   www.vcc.ca