Du học hè Canada

Du học hè Canada

Du học hè Canada 2018 # Thời gian: 4 tuần * Trường tổ chức: Niagara College @ Welland, ON, Canada * www.niagaracollege.ca * Giá từ: 2.950 CAD

Du học hè Singapore

Du học hè Singapore

DU HỌC HÈ SINGAPORE LION ISLAND 2018 # Thời gian: 1,2,3 - 4 tuần * Trường tổ chức: trường Coleman College @ Singapore Lion Island. * Giá trọn gói từ: 29.900.000 VNĐ.