* Trường trung học Canada

Danh sách trường phổ thông Canada

DANH SÁCH TRƯỜNG VÀ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG CANADA

Hội đồng trường Nova Scotia International Student Program với chi phi trọn gói (được hỗ trợ tới $3,000 CAD) bao gồm học phí + ăn ở + bảo hiểm chỉ từ $18,000 CAD/năm



Danh sách trường phổ thông Canada

DANH SÁCH TRƯỜNG VÀ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG CANADA

ILAC - English Study

Chương trình Anh ngữ học thuật chuẩn bị nối chuyến học phổ thông, cao đẳng, đại học tại Canada.

No.

Bang British Columbia - BC

Thành phố

Bang

Ưu tiên

1

Bodwell High School

North Vancouver

BC

Boarding

2

Brookes Shawnigan Lake

Shawnigan Lake

BC

 

3

Burnaby School District

Burnaby

BC

@

4

Cowichan Valley School District

Duncan

BC

 

5

Delta School District

Delta

BC

 

6

Glenlyon Norfolk School

Victoria

BC

 

7

Langley School District

Langley

BC

@

8

Pattison High School

Vancouver

BC

@

9

Surrey Schools

Surrey

BC

@

No.

Bang Ontario - ON

Thành phố

Bang

Ưu tiên

1

Birmingham International Collegiate of Canada

Toronto

ON

 

2

Bronte College

Mississauga

ON

@

3

Columbia International College

Hamilton

ON

Boarding

4

Fieldstone King's College School

Toronto

ON

 

5

J. Addison School

Markham

ON

 

6

Ottawa-Carleton District School Board

Ottawa

ON

@

7

Peel District School Board

Mississauga

ON

@

8

Sudbury Catholic District School Board

Sudbury

ON

 

9

The Great Lakes College of Toronto

Toronto

ON

@

10

Upper Canada District School Board

Brockville

ON

@

11

York Region District School Board

Richmond Hill

ON

@

No.

Các bang khác

Thành phố

Bang

Ưu tiên

1

Battle River School Division

Camrose

AB

 

2

Calgary Board of Education

Calgary

AB

@

3

Edmonton Catholic Schools

Edmonton

AB

 

4

Golden Hills School Division

Strathmore

AB

 

5

Lethbridge School District

Lethbridge

AB

 

6

Palliser Regional Schools

Lethbridge

AB

 

7

Fredericton Christian Academy

Fredericton

NB

 

8

Nova Scotia International Student Program

Halifax

NS

C$3,000

9

Lester B. Pearson School Board

Dorval

QB

 

 



ILAC - English in Canada

ILAC - English in Canada  - 920 Yonge St. Toronto ON, M4W 3C7, Canada - https://www.ilac.com - 02 Campus đào tạo tiếng Anh chuyên sâu tại Toronto và Vancouver. Đối tác của trên 70 trường Cao đẳng và Đại học tại Canada.

Bodwell High School

Trường Tư thục Nội trú. Học sinh Việt Nam đầu tiên học tại trường do Nhật Vinh ETS tuyển sinh.  955 Harbourside Drive, North Vancouver, British Columbia, Canada V7P 3S4 Website: www.bodwell.edu

Bronte College

Trường tư thục. 88 Bronte College Court, Mississauga, Ontario, Canada L5B 1M9. www.brontecollege.ca.

Burnaby School District

Hệ thống trường công lập. 5325 Kincaid Street, Burnaby, B.C. www.studyinburnaby.ca.

Columbia International College

Trường Tư thục Nội trú. 1003 Main Street West, Hamilton, Ontario, Canada L8S 4P3. www.cic-totalcare.com. Học sinh Việt Nam đầu tiên học tại trường do Nhật Vinh ETS tuyển sinh.  

Langley School District

Hội đồng trường công lập 4875-222nd Street, Langley, British Columbia, Canada, V3A 3Z7 Website: www.studyinlangley.com

Nova Scotia Hội đồng trường

Hội đồng trường công lập bang Nova Scotia. 60 Lorne Street, Truro, Nova Scotia, Canada B2N 3K3. www.nsisp.ca. HỌC BỔNG 3.000 CAD. Tổng chi phí: 17.800 CAD (Học phí + Ăn ở + Bảo hiểm) 

Pattison High School

Pattison High School 981 Nelson St, Vancouver, BC V6Z 3B6, Canada www.pattisonhighschool.ca

Peel District School Board Hội đồng trường

Peel District School Board Hội đồng trường Hội đồng Giáo dục Peel phục vụ khoảng 155.000 học sinh mẫu giáo đến lớp 12 hơn 230 trường học trong khu vực Peel, Canada www.peelschools.org/

York Region District School Board

York Region District School Board 10909 Yonge Street, Suite 202, Richmond Hill, Ontario, L4C 3E3, Canada Website:  www.yrlc.on.ca -  www.yrdsb-international.ca