Học bổng du học

Học bổng Niagara College, Canada

HỌC BỔNG $2.000 CAD tại trường Niagara College năm 2018 nếu:

@ Đạt điểm IELTS từ 7.0 trở lên và các môn học THPT đạt trung bình từ 8.0 trở lên.

@ Đã sử dụng dịch vụ do Nhật Vinh ETS hoặc đối tác của chúng tôi cung cấp.

 Học bổng Niagara College, Canada

Học bổng $2.000 CAD tại trường Niagara College nếu:

@ Đạt điểm IELTS từ 7.0 trở lên và các môn học THPT đạt trung bình từ 8.0 trở lên.

@ Đã sử dụng dịch vụ do Nhật Vinh ETS hoặc đối tác của chúng tôi cung cấp.

* Học bổng $500 CAD khi du học sinh đạt được 1 trong 2 điều kiện nêu trên.

 Học bổng Eynesbury, Úc

HỌC BỔNG lên tới 50% học phí, xét theo kết quả học tập cuối năm cho tất cả các kỳ nhập học cho chương trình lớp 10, 11, 12 và foundation.